Албанија на северозапад се граничи со Црна Гора, Косово на североисток, Република Македонија на исток, и со Грција на југ, има брег на Јадранско Море на запад, и брег на Јонско Море на југозапад.

Климата во земјата е многу варијабилна и разновидна поради разликите во ширина, должина и надморска височина. Албанија доживува претежно медитеранска и континентална клима, со четири различни сезони.

Најтоплото подрачје на земјата се наоѓа долж Јадранското и Јонското крајбрежје. Најстудените области се поставени во северните и источните висорамнини. Средната месечна температура се движи помеѓу -1 °C во зима до 21,8 °C (71,2 °F) во лето.

Other Trips