Патувањата што ги организира нашата агенција се однесуваат на посета на релативно далечни дестинации со автобус, со багаж или без него. Патувањето може да вклучува и краток престој помеѓу последователни дестинации.